Annemie HeselmansANNEMIE HESELMANS was ze een fervente turnster en speelde graag piano, tot ze op haar 17 jaar werd verlamd door een turnongeval. Sindsdien doet ze voornamelijk alles met haar hoofd. Ze is handelsingenieur in de beleidsinformatica, master in het management en beleid van de gezondheidszorg en doctor in de biomedische wetenschappen. Ze werkt als onderzoekster aan kwaliteitsverbeterende projecten in de gezondheidszorg aan de KULeuven.

Het leven loopt op wieltjes

Het leven loopt op wieltjes